News Ticker

Menu

Latest Post

Thủ Thuật Blog

Thủ Thuật Máy Tính

Jindo-Đường dẫn đến khung thành

Recent Posts

Cậu bé vô song

Thần Đồng Đất Việt

Recent Posts

Cách trỏ tên miền từ porkbun về blog

Sunday, August 16, 2020 / No Comments
Mình hướng dẫn các bạn mới cách trỏ tên miền từ porkbun về blog một cách chi tiết.
bây giờ mình vào thẳng vấn đề luôn nha.
1.Đầu tiên các bạn vào blog của các bạn.và làm theo hình bên dưới

Ngược về thời minh

Monday, February 17, 2020 / No Comments

NGƯỢC VỀ THỜI MINH

Tác giả: Nguyệt Quan
Thể loại: Truyện Tiên hiệp , Truyện Kiếm hiệp , Truyện Xuyên Không
Tình trạng: Hoàn Thành


DANH SÁCH CHƯƠNG
Đường chuyên

/ No Comments

Đường chuyên

Tác giả: Kiết Dữ 2
Thể loại: Truyện Tiên hiệp , Truyện Kiếm hiệp , Truyện Xuyên Không
Tình trạng: Hoàn Thành
Nguồn: Vip Van Dan

DANH SÁCH CHƯƠNG
Tay súng bắn tỉa lạc về thời tam quốc

/ No Comments

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Nguồn:  Vip Văn Đàn
Thể loại: Truyện Tiên hiệp , Truyện Kiếm hiệp , Truyện Xuyên Không
     

DANH SÁCH CHƯƠNG

Truyện xuyên không-Trí Tuệ Đại Tống

Saturday, February 15, 2020 / No Comments

TRÍ TUỆ ĐẠI TỐNG

Tác giả: Kiết Dữ 2
Tình trạng: Hoàn Thành
Nguồn: Vip Van Dan

DANH SÁCH CHƯƠNG

Quyển 1 - Chương 1: Đẩy cửa một cái đã là ngày hôm qua
Quyển 1 - Chương 2: Sinh tồn nơi hoang dã (1)
Quyển 1 - Chương 3: Sinh tồn nơi hoang dã (2)
Quyển 1 - Chương 4: Sinh tồn nơi hoang dã (3)
Quyển 1 - Chương 5: Trở về nhân gian
Quyển 1 - Chương 6: Cuộc sống là người thầy tốt nhất
Quyển 1 - Chương 7: Đậu Sa quan
Quyển 1 - Chương 8: Cái mầm đọc sách
Quyển 1 - Chương 9: Cuộc sống ở Đậu Sa trại
Quyển 1 - Chương 10: Quan sai bắt tráng đinh
Quyển 1 - Chương 11: Mạnh miệng (1)
Quyển 1 - Chương 12: Mạnh miệng (2)
Quyển 1 - Chương 13: Một ngày của Vân Đại (1)
Quyển 1 - Chương 14: Một ngày của Vân Đại (2)
Quyển 1 - Chương 15: Một ngày của Vân Đại (3)
Quyển 1 - Chương 16: Một ngày của Vân Đại (4)
Quyển 1 - Chương 17: Một ngày của Vân Nhị
Quyển 1 - Chương 18: Gian khổ là tài phú sau này
Quyển 1 - Chương 19: Mua một nô tỳ (1)
Quyển 1 - Chương 20: Mua một nô tỳ (2)
Quyển 1 - Chương 21: Mười lăm năm mới có một tú tài
Quyển 1 - Chương 22: Chuẩn bị cho tương lai (1)
Quyển 1 - Chương 24: Lương gia tiểu thư (1)
Quyển 1 - Chương 25: Lương gia tiểu thư (2)
Quyển 1 - Chương 26: Mùa xuân đã tới
Quyển 1 - Chương 27: Lợi ích là phải chia đều
Quyển 1 - Chương 28: Vô Căn huynh
Quyển 1 - Chương 29: Nàng!
Quyển 1 - Chương 30: Địa ngục của Vân Nhị
Quyển 1 - Chương 31: Vân Đại đi thi
Quyển 1 - Chương 32: Thiên Vấn
Quyển 1 - Chương 33: Án thủ
Quyển 1 - Chương 34: Nông gia tửu
Quyển 1 - Chương 35: Không làm sĩ tử nghèo
Quyển 1 - Chương 36: Phạm Trọng Yêm hại người
Quyển 1 - Chương 37: Lời mời từ Tiêu đại công tử
Quyển 1 - Chương 38: Thanh Minh trong tiết tháng ba
Quyển 1 - Chương 39: Quái nhân (1)
Quyển 1 - Chương 40: Quái nhân (2)
Quyển 1 - Chương 41: Quái nhân (3)
Quyển 1 - Chương 42: Có tiền rồi
Quyển 1 - Chương 43: Muốn học thì không được có rận
Quyển 1 - Chương 44: Hoang sơn thánh âm
Quyển 1 - Chương 45: Tặng quà cũng cần học vấn (1)
Quyển 1 - Chương 46: Tặng quà cũng cần học vấn (2)
Quyển 1 - Chương 47: Sắp phát đạt rồi
Quyển 1 - Chương 48: Ác khách tới nhà
Quyển 1 - Chương 49: Vân gia chuyển nhà
Quyển 1 - Chương 50: Núi lở
Quyển 1 - Chương 51: Có kẻ chết chắc rồi
Quyển 1 - Chương 52: Cướp ngục
Quyển 1 - Chương 53: Rồng lửa trên núi
Quyển 1 - Chương 54: Quan binh tới, phải trốn thôi
Quyển 1 - Chương 55: Vụ mua bán tử vong
Quyển 1 - Chương 56: Vở hài kịch (1)
Quyển 1 - Chương 57: Vở hài kịch (2)
Quyển 1 - Chương 58: Lòng dân
Quyển 1 - Chương 59: Tiếng sơn ca trên núi nam
Quyển 2 - Chương 1: Chất vấn
Quyển 2 - Chương 2: Đồ Lừa gạt
Quyển 2 - Chương 3: Lừa gạt thiện chí (1)
Quyển 2 - Chương 4: Lừa gạt thiện chí (2)
Quyển 2 - Chương 11: Cả trại giết trâu
Quyển 2 - Chương 12: Khích tướng
Quyển 2 - Chương 13: Trên đời không thiếu người thông minh (1)
Quyển 2 - Chương 14: Trên đời không thiếu người thông minh (2)
Quyển 2 - Chương 15: Hầu Tử và Hàm Ngưu (1)
Quyển 2 - Chương 16: Hầu Tử và Hàm Ngưu (2)
Quyển 2 - Chương 17: Vân Đại và Vân Nhị (1)
Quyển 2 - Chương 18: Vân Đại và Vân Nhị (2)
Quyển 2 - Chương 19: Trốn không thoát
Quyển 2 - Chương 20: Chuyện ở nhân gian (1)
Quyển 2 - Chương 21: Chuyện ở nhân gian (2)
Quyển 2 - Chương 22: Chuyện ở nhân gian (3)
Quyển 2 - Chương 23: Chuyện ở nhân gian (4)
Quyển 2 - Chương 24: Hầu Tử bái sư
Quyển 2 - Chương 25: Lên đường
Quyển 2 - Chương 26: Hẻm Lồng Hấp
Quyển 2 - Chương 27: Vân Tranh trên thảo nguyên (1)
Quyển 2 - Chương 28: Vân Tranh trên thảo nguyên (2)
Quyển 2 - Chương 29: Vân Tranh trên thảo nguyên (3)
Quyển 2 - Chương 30: Vân Tranh trên thảo nguyên (4)
Quyển 2 - Chương 31: Miếng gỗ cuối cùng
Quyển 2 - Chương 32: Phát động
Quyển 2 - Chương 33: Liệt nữ
Quyển 2 - Chương 34: Mỹ nhân và gà nhép! (1)
Quyển 2 - Chương 35: Mỹ nhân và gà nhép! (2)
Quyển 2 - Chương 36: Ái tình và xuân dược (1)
Quyển 2 - Chương 37: Ái tình và xuân dược (2)
Quyển 2 - Chương 38: Nữ nhân thích mở thanh lâu

Quyển 2 - Chương 39: Ly biệt và chuẩn bị biệt ly
Quyển 2 - Chương 40: Sờ đầu quan
Quyển 2 - Chương 41: Làm lợi cho thiên hạ
Quyển 2 - Chương 42: Bị phục kích trên núi
Quyển 2 - Chương 43: Sơn dân nhập tịch
Quyển 2 - Chương 44: Tiểu hòa thượng hóa duyên
Quyển 2 - Chương 45: Bái sư
Quyển 2 - Chương 46: Ta đi
Quyển 2 - Chương 47: Long Môn trấn
Quyển 2 - Chương 48: Ai là cường đạo?
Quyển 2 - Chương 49: Giết không hết
Quyển 2 - Chương 50: Tiền tiêu không hết
Quyển 2 - Chương 51: Một ngày làm đại gia
Quyển 2 - Chương 52: Ác nhân ắt có ác nhân trị (1)
Quyển 2 - Chương 53: Ác nhân ắt có ác nhân trị (2)
Quyển 2 - Chương 54: Nhân gian phồn hoa
Quyển 2 - Chương 55: Lòng cha mẹ
Quyển 2 - Chương 56: Dâm tặc (1)
Quyển 2 - Chương 57: Dâm tặc (2)
Quyển 2 - Chương 58: Mùa xuân tới rồi
Quyển 2 - Chương 59: Cửu dương thương quan (1)
Quyển 2 - Chương 60: Cửu dương thương quan (2)
Quyển 2 - Chương 61: Thiếu niên vô hại
Quyển 2 - Chương 62: Khuyên can
Quyển 2 - Chương 63: Mua ruộng nuôi tằm
Quyển 2 - Chương 64: Lại ăn đòn
Quyển 2 - Chương 65: Minh oan cho Đăng Đồ Tử (1)
Quyển 2 - Chương 66: Minh oan cho Đăng Đồ Tử (2)
Quyển 2 - Chương 67: Sợ người hơn sợ trời
Quyển 2 - Chương 68: Hôn sự
Quyển 2 - Chương 69: Nên tránh xa thì hơn
Quyển 2 - Chương 70: Viện binh (1)