News Ticker

Menu

Browsing "Older Posts"

"Thủ thuật máy tính"

Hướng dẫn tạo khung chứa code cho blogspot

Friday, February 14, 2020 / No Comments

Khắc phục lỗi không lưu được file hosts trên win 7 và win 8

Tuesday, January 21, 2020 / No Comments
Đối với Window7&8 khắc phục tương tự nhau.
File Host trong Windows có rất nhiều tác dụng, đôi khi bạn có thể sử dụng nó để cài đặt phần mềm, crack các chương trình hoặc truy cập internet....Vậy làm cách nào để khắc phục lỗi không lưu được trên file hosts
Bước 1:Vào  C:\Windows\System32\drivers\etc tìm đến file hosts->chọn properties
Bước2:Tại Permissions for host -Tick vào tất cả các  ô trong Permissions for User -Chọn ok là xong

Như vậy là bạn có thể lưu được file hosts rồi đấy.Ví dụ như crack phần mềm Camtasia Studio chẳng hạn.


Chúc Các bạn thành công.

Tạo khung "Nổi bật" cho blogspot

/ No Comments

Cài đặt robots.txt chuẩn cho blogspot

/ 1 Comment
Hướng dẫn tối hóa cho file Robot.txt

Bạn vào Blog => Cài đặt => Tùy chọn tìm kiếm (“Robots.txt tùy chỉnh” và “Thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh”)
1. Code tối ưuRobots tùy chỉnh Chọn chỉnh sửa => Yes => Paste đoạn Code dưới đây và Lưu thay đổi.
User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /search
Disallow: /*?updated-max=*
Disallow: *archive.html
Sitemap: https://chinhnguyenkt.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=UPDATED
Tag
Ý nghĩa
User-agent: *
Xác định các công cụ tìm kiếm mà quy tắc được áp dụng.
Disallow: /
Báo cho công cụ tìm kiếm biết nó không nên "Lục lọi" ở những file này.
Allow: /
Cho phép công cụ tìm kiếm index đọc tất cả các nội dung.
chinhnguyenkt.blogspot.com
Thay thành địa chỉ trang của các Bạn.
 2. Cài đặt tối ưu cho “Thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh” Chọn chỉnh sửa => Yes => thiết lập như hình bên dưới  Lưu thay đổi.

TagÝ nghĩa
all
Cho phép công cụ tìm kiếm lập chỉ mục.
noindex
Không hiển thị trang này trong kết quả tìm kiếm.
nofollow
Thông báo cho công cụ tìm kiếm không nên lần theo các liên kết này.
none
Tương tự như nonidex và nofollow.
noarchive
Không hiển thị một liên kết "Cached" trong kết quả tìm kiếm.
nosnippet
Không hiển thị một đoạn mã trong kết quả tìm kiếm cho trang này.
noodp
Không sử dụng dữ liệu từ các dự án Open Directory (DMOZ) cho tiêu đề hoặc đoạn hiển thị cho trang này.
notranslate
Không cung cấp bản dịch của trang này với các ngôn ngữ khác trong kết quả tìm kiếm.
noimageindex
Không lập chỉ mục cho hình ảnh trên trang này.
unavailable_after
Không hiển thị trang này trong kết quả tìm kiếm sau khi ngày/thời gian quy định. Ngày/thời phải được xác định trong các định dạng RCF 850.
Quá trình cài đặt file Robot.txt cũng không quá khó. Nhưng chủ yếu là các bạn biết cách dùng sao cho phù hợp với nội dung Blog/Website của Bạn.
Chúc các bạn thành công

Hướng dẫn tạo nút DEMO và nút DOWLOAD đẹp cho blogspot

/ No Comments

DEMO: